EREN ENERJi

ZETES II  
KÖMÜR DENGELEME MEKANiZMASI

Kasım 2022 de EREN Enerji Zetes II Termik Santrali değirmenleri için kömür dengeleme mekanizmalarının tasarlanması imalat ve montajının yapılması amacıyla proje çalışmalarına başlanmıştır.
Bir değirmen tamamlandıktan sonra gelen talep üzerine 2. faz olan 3 değirmene ait Pulverize Kömür Dengeleme Mekanizmaları  sisteminin tasarım, imalat, nakliye ve süpervizörlük  işi yapılarak Zetes II üniteleri E ve F değirmenlerinde de Dengeleme Mekanizmaları başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Proje sonuçlarına göre;
1-) Kömür kanalları arası kömür dengesi (ortalamadan sapma) +/- %10 sınırlarının altında olacak şekilde kömür kontrol klapeleri (KKK) ile ayarlanabilmiştir.
2-) Eren Enerji teknik personelinin tercih ettiği gibi DIŞ kömür kanalları (E1 ve E4) kömür debisi toplamı İÇ kömür kanalları (E2 ve E4) kömür debi toplamından %14 civarı daha düşük seviyelere ayarlanabilmiştir
3-) Firmamızın proje teklifinde belirttiği gibi kömür kanalları arası kömür ayarları yapılırken, değişik klape pozisyonlarında kömür kanallarındaki mevcut primer hava dağılımları etkilenmemiştir.  

Proje Süresi

Kasım 2022
Projenin İmzalanması
Kasım 2022
Aralık 2022
Ön Çalışmalar
Aralık 2022
Ocak 2023
Saha Ölçümleri
Ocak 2023
Şubat 2023
CFD Modelleme
Şubat 2023
Mart 2023
Proje Değerlendirme Toplantısı
Mart 2023
Temmuz 2023
Başarı ile Tamamlandı
Temmuz 2023

Proje Sonuçları

Kömür kanalları arası kömür dengesi (ortalamadan sapma) +/- %10 sınırlarının altında olacak şekilde kömür kontrol klapeleri (KKK) ile ayarlanabilmiştir.

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print