Kangal Termik Santrali
1 ve 2 Nolu Ünitelerde KURU FGD SİSTEMLERİ

KANGAL TERMiK  1 ve 2 NOLU ÜNİTELERDE KURU FGD SİSTEMLERİ

2018 yılından beri TABi Enerji tarafından geliştirilen kuru tip kükürt giderme (kuru FGD) sistmi Kangal Termik Santrali 1 ve 2 no’lu ünitelerine adapte edilerek ilk deneme çalışmaları 19 Mart 2020 de başarıyla tamamlanmıştır.

Projemiz kuru tip FGD sisteminde kalsiyum ve/veya sodyum içerikli sorbent’lar kullanılmaktadır. Kalsiyum içerikli sorbent olarak sönmüş kireç (Ca[OH]2) kullanılma durumunda baca gazı içeisinde bulunan SO2 kaı formadaki sönmüş kireç ile reaksiyona girerek yine katı formada CaSO4 oluşturur.  Toz tutucu filtre öncesi püskürtülen sorbent kükürt ile reaksiyona girdikten sonra toz tutucu filtre tarafından tutularak giderilir.  Bu sayede bacadan atmosfere salınan kükürt azaltılır.  sorbent in kükürt tutma verimi artırmak için TABi Enerji tarafından geliştirilen lans’ lar Kangal Termik Santralinde kullanılmıştır.  Bunun yanısıra püskürtme noktalarının tespiti için CFD (Computatioal Fluid Dynamics) modelleme yardımı ile  püskürtme noktaları ve püskürte lans sayıları belirlenmiştir.

TABi Enerji tarafından tasarlanan ve Kangal Termik Santrali 1 ve 2 nolu ünielere entegre edilen kuru FGD sisteminin kükürt tutma verimi %60 ile %90 arasında değişeceği öngörülmektedir.

Proje Süresi

Mart 2020
Projenin İmzalanması
Mart 2020
Mart 2020
Saha Çalışmalarına Başlama
Mart 2020
Mart 2020
Silo ve Malzemelerin Sahaya Gelmesi
Mart 2020
Mart 2020
Montaj
Mart 2020
Mart 2020
Devreye Alma
Mart 2020
Temmuz 2020
Başarıyla Tamamlandı
Temmuz 2020

Projede Beklenen Sonuç

SO2 Emisyonlarında Azalma
- 0 %

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print