Kangal Termik Santral Projesi
Upgrade Destekli Yanma Optimizasyonu

KANGAL TERMİK UPGRADE DESTEKLİ YANMA OPTİMİZASYONU

Sivas Kangal Termik Santrali ünitelerinde yüksek nem ve düşük kalorili linyit yakılmaktadır.  Kömür nemi yaklaşık olarak yüzde 50 ve kalorifik değeri 1000 kcal/kg civarındadır ki her iki değerde kazan tasarım değerlerinin dışındadır. 

Bu projenin amacı tasarım dışı kömür yakmakta olan kazan ve ilgili ekipmanlarında tasarımsal değişiklikler yaparak başta doğal gaz tüketiminin azaltılması olmak üzere elektrik üretiminde maliyetlerin düşürülmesi ve emre-amadeliğin artırılmasıdır.    

TABi Enerji A.Ş. (TABi Enerji) Kangal Termik Santralinde verim, emre-amadelik artışının yanısıra doğal gaz tüketimini sonlandırmak amaçlı olarak ‘upgrade destekli bir yanma optimizasyon’ çalışması başlatmıştır.  Bu çalışmada değirmen ve sonrası tasarımlar ve kömür yakıcı uçlarında CFD (Computational Fluid Dynamics) destekli nümerik modelleme çalışmaları ile tasarımsal değişiklikler yapılmaktadır.

Değirmen sonrası kazana püskürtülen kömür tane iriliğini ayarlayan klasifier (seperatör) performansının artırılması, yakıcı uçlarında pulverize kömürün homojen bir dağılımla kazana püskürtülmesi ve kazan içi yanmanın homojen olması için kömür yakıcılarından kazana beslenen hava/pulverize kömürün yakıcılar arasında eşit bir dağılım sağlaması için tasarımsal değişiklikler bu proje kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Başlıca proje çıktıları ise doğal gaz tüketiminde yüzde 40 düşüş ve kazan veriminde yüzde 1’lik bir artış olacaktır.

Yapılacak çalışmalar sonucu firmamızın verdiği garantiler çerçevesinde hesaplanan yıllık tasarruf 3.23 milyon USD olacaktır.

Proje Süresi

Ocak 2019
Projenin İmzalanması
Ocak 2019
Şubat 2019
Saha Çalışmalarına Başlama
Şubat 2019
Mart 2019
Performans Testleri
Mart 2019
Nisan 2019
Projenin 1. Aşaması Tamamlandı
Nisan 2019
Ocak 2020
Projenin 2. Aşamasına Geçildi (Covid yavaşlaması)
Ocak 2020
Ocak 2021
2. Aşama Saha Çalışmaları
Ocak 2021
Ocak 2021
2. Aşama İmalatlar
Ocak 2021
Mayıs 2022
2. Aşama Montajlar
Mayıs 2022

Proje Sonuçları

Verimlilik Artışı
0 %
CO Emisyonlarında Azalma
- 0 %
Yardımcı Yakıt Tüketiminde Azalma (Doğalgaz)
- 0 %
Yatırımın Geri Dönüş Süresi
0 ay

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print