KOSGEB Projesi
Toz Patlama Karakteristiği Belirleme ve Kalori Ölçme Cihazı

Kosgeb Projesi

Bu çalışmada dünyada bir ilk olarak endüstride bir çok uygulamada karşılaşılan toz taneciklerinin patlama karakteristiğinin ve kalorifik değerinin aynı anda belirlenmesini sağlayan kompakt bir cihaz tasarlanıp geliştirilmiştir. 1 lt olarak tasarlanan bu cihazla yapılan deneylerde kömür tozunun cinsi ve operasyonel parametreler (nem, tane büyüklüğü gibi) değiştirilerek toz patlama karakteristikleri ile ilgili bir çok veri oluşturulmuştur.  Öncelikli olarak toz patlama karakteristiğini belirleyen başlıca parametreler; Kst (patlama indeksi), Pmax (maksimum basınç), dP/dt (basıncın zamanla değişimi), tanecik boyutu ülkemizdeki Türk kömürleri için özel olarak çalışılmıştır.

Geliştirilen toz patlama küresi ile yapılan deneylerde ülkemizdeki bazı kömürler için toz patlama karakteristiğini belirleyen başlıca parametreler incelenmiştir. Bu parametreler hem yanıcı tozla hem de tozun bulunduğu ortam şartları ile alakalıdır. Çalışmada toz patlamasındaki en önemli parametreler olarak bilinen; Kst (patlama indeksi), Pmax (maksimum basınç), dP/dt (basıncın zamanla değişimi) ve tanecik boyutu parametreleri özel olarak Soma, Mersin Soda, Atlas Enerji, Kayseri Şeker ve Endonezya kömürleri için çalışılmıştır. Bu kömür tozları için nem miktarı, uçucu madde oranı ve tane iriliği gibi kömür özellikleri ile ortam sıcaklığı, toz ve oksijen konsantrasyonlarının patlamaya etkileri incelenmiş ve ülkemizdeki bazı kömürlerin toz patlama parametreleriyle ilgili veri tabanı oluşturulmuştur.

 

Proje Süresi

Eylül 2017
Kosgeb tarafından projenin onaylanması
Eylül 2017
Mart 2018
İmalat süreci
Mart 2018
Mayıs 2018
Patlama deneyleri başlatıldı
Mayıs 2018
Nisan 2019
Deney sonuçlarının analizleri
Nisan 2019
Eylül 2019
Projenin Teslim Edilmesi
Eylül 2019
Aralık 2019
Proje Başarıyla Tamamlanmıştır
Aralık 2019

Proje Sonuçları

Geliştirilen toz patlama küresi ile yapılan deneylerde ülkemizdeki bazı kömürler için toz patlama karakteristiğini belirleyen önemli parametreler olarak bilinen; Kst (patlama indeksi), Pmax (maksimum basınç), dP/dt (basıncın zamanla değişimi) ve tanecik boyutu parametreleri incelenmiştir.
0

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print