TÜBİTAK Projesi
Linyit Santralleri için Değirmen Sonrası Seperatör Tasarımı ve Prototip Uygulaması

Proje Detayları

LİNYİT SANTRALLERİ İÇİN DEĞİRMEN SONRASI SEPERATÖR TASARIMI ve PROTOTİP UYGULAMASI

 

Ülkemizdeki yerli kömüre dayalı termik santrallerdeki değirmenler marjinal olarak dizayn edilmiş olup kömür özelliklerindeki değişimlere karşı esneklik gösterememektedirler. Kömür nem ve silis (SiO2) oranlarındaki artışlar dahi değirmen kapasitelerini düşürmekte ve sarma yaparak değirmenlerin tamamen işletim dışı kalmasına sebep olmaktadırlar. Değirmen performansının düşük olması ise ünitelerin emre-amadelik ve kapasite kullanımlarını düşürmektedir. Bunun yanı sıra öğütülen ve kazana gönderilmesi gereken kömür taneleri seperatör fonksiyonlarının yeterli çalışmamasından dolayı değirmenlere tekrar gönderilerek değirmen kapasitelerini düşürmektedir. Yerli kömür yakan bir santralin değirmenlerinde yaptığımız ölçümlere göre öğütülen ve kazana gönderilmesi gereken kömürün yaklaşık olarak %15’i değirmene geri gitmektedir. Bu durumda değirmen kapasitesi ve ünite elektrik üretimini de aynı oranda düşmektedir. Firmamız bu proje kapsamında ileri teknoloji-performansı yüksek bir seperatör tasarlayıp yerli linyit yakan bir termik santralde uygulayacaktır.

Proje Süresi

Mart 2019
Projenin Tübitak Tarafından Kabulü
Mart 2019
Nisan 2019
Saha Ölçümleri
Nisan 2019
Haziran 2019
CFD Modellemeler
Haziran 2019
Ocak 2020
Prototip İmalatlar
Ocak 2020
Ekim 2020
Saha Montajları
Ekim 2020
Aralık 2020
Tahmini Bitiş
Aralık 2020

Proje Sonuçları

0
Üç boyutlu klasifikasyon yapabilen seperatör tasarlanacaktır
0
Değirmen kapasitesinde artış sağlanacaktır
0
Yakıcılara giden kömür tane iriliği ayarlanabilecektir

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print