PT Paiton Enerji Projesi
Jakarta, Endonezya

Pt. Paiton Enerji  Curuflanma Poblemini Önleme

TABi Enerji 2019 yılında Endonezyanın Doğu Jawa bölgesinde bulunan Paiton Energy’e ait iki ünitede yanma optimizasyonu projelerini tamamlamıştır. 

Paiton Energy toplam net kurulu gücü 2045 MWnet (Ünite 7 ve 8 – 2 x 615 MWnet + Ünite 3 – 1 x 815 MWnet) olan 3 adet pulverize kömürlü kazan işletmektedir.  Kritik altı basınçlı (sub-critical) buhar üreten kazanlar teğetsel yanmalı olup alt-bitümlü (sub-bituminous) kömür yakmaktadırlar.  6 adet dikey valsli değirmenlerin her biri bir seviyede bulunan ve dört köşeye yerleştirilmiş kömür brulörlerini beslemektedirler.

Son yıllarda 7 ve 8 no’lu kazanlarda tasarım dışı kömür yakılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  Yakılan kömür kalorifik değer olarak tasarım limitlerinin içerisinde olmasına rağmen ihtiva ettiği alkali elementlerden dolayı kazan ve konvektif geçiş bölgelerinde cüruf (slagging and fouling) oluşumuna sebep olmuştur.  Cüruflanmadan dolayı ünitelerde emre-amadelikler düşmüş ve hatta zorunlu ünite duruşları oluşmaya başlamıştır.  Cüruflanmanın önlenmesi için Paiton Energy 2018 yılı sonlarında TABi Enerji ile temasa geçmiş ve 2019 yılı başlarında çalışmalar başlamıştır.

Bu çalışma kapsamında Mayıs 2019 tarihinde Ünite 7 ve Kasım 2019 tarihinde ise Ünite 8’de yanma optimizasyonu çalışmaları TABi Enerji tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kazanda yanma havası – pulverize kömür ayarlarının yapılması, değirmen çıkışlarında hava/kömür dengelemesi ve tane iriliklerinin düşürülmesi, kazan karakterizasyonu testlerinin yapılarak işletimsel parametrelerin yeniden oluşturulması ve kurum üfleme grup ve frekanslarının oluşturulması bu proje kapsamında yapılan başlıa işlerdendir. 

TABi Enerjinin önem verdiği ve başarısının sırrı olarak gördüğü temel unsurlardan birisi de saha da personel eğitimidir.  Paiton Energy projemizde olduğu gibi, projelerimizin tamamında gerek sahada yapılan işlerin uygulamasında ve gerekse de bu işlerin teorisinde beraber çalışılan ekibin eğitimi projenin uzun süreli başarılı olabilmesi için TABi Enerjinin önem verdiği bir husustur.

İlk ünite (Ünite 7) Mayıs 2019 tarihinde tamamlandıktan sonra Paiton Enerji 6-7 aylık bir performans gözlemlemesinden sonra bir sonraki ünitede de (Ünite 8) yanma optimizasyon çalışmalarını TABi Enerjiden yapmasını talep etmiştir.  Ünite 8 de yanma optimizasyon projesi firmamız tarafından Kasım 2019 da başarılı bir şekilde gerçekleşmiştirilmiştir.

Bu proje sonucunda kazanlarda zorunlu duruşlar önlenmiş ve elektrik üretiminde artışlar olmuştur.  

Proje Süresi

Ocak 2019
Projenin İmzalanması
Ocak 2019
Mart 2019
Saha Çalışmalarına Başlama
Mart 2019
Mayıs 2019
Performans Testleri
Mayıs 2019
Kasım 2019
Proje Başarıyla Tamamlanmıştır
Kasım 2019

Proje Sonuçları

Verimlilik Artışı
0 %
Curuflanmadan kaynaklanan ünite duruşlarında azalma
- 0 %
Yatırımın Geri Dönüş Süresi
0 ay

Resim Galerisi

Previous
Next
LinkedIn
Email
Print